γ-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP

Referencia Descripción Cantidad Precio
NU-814-5FM gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - 5-FAM 160 µl (1 mM) 877,98 €
NU-814-425 gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - ATTO-425 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-814-488 gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - ATTO-488 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-814-532 gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - ATTO-532 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-814-565 gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - ATTO-565 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-814-590 gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - ATTO-590 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-814-647N gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - ATTO-647N 120 µl (0,5 mM) 877,98 €
NU-814-CY3 gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - Cy3 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-814-CY5 gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - Cy5 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-814-TXR gamma-[(6-Aminohexyl)-imido]-ATP - Texas Red 120 µl (1 mM) 877,98 €


Precios válidos para España y Portugal. Para el resto de paises pongase en contacto con nosotros
info@diffractia.com

© copyright · diffractia.com · Estructuras Analíticas, S.L.

Diseño Web Veiss