γ-[(6-Amino)hexyl]-GTP

Referencia Descripción Cantidad Precio
NU-834-5FM gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - 5-FAM 160 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-TAM gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - 5/6-TAMRA 160 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-6FM gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - 6-FAM 160 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-JOE gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - 6-JOE 160 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-ROX gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - 6-ROX 160 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-390 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-390 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-425 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-425 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-465 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-465 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-488 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-488 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-495 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-495 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-532 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-532 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-550 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-550 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-565 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-565 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-590 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-590 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-594 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-594 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-620 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-620 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-633 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-633 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-647N gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-647N 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-655 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-655 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-665 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-665 160 µl (0,5 mM) 877,98 €
NU-834-680 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-680 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-700 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-700 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-725 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-725 80 µl (1 mM) 865,00 €
NU-834-740 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-740 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-RHO101 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-Rho101 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-RHO11 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-Rho11 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-RHO12 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-Rho12 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-RHO13 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-Rho13 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-RHO14 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-Rho14 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-RHO6G gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-Rho6G 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-THIO12 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - ATTO-Thio12 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-CY3 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - Cy3 160 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-CY5 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - Cy5 160 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-480XL gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - DY-480XL 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-485XL gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - DY-485XL 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-751 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - DY-751 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-776 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - DY-776 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-MNT gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - MANT 200 µl (5 mM) 877,98 €
NU-834-656 gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - OYSTER-656 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-834-TXR gamma-(6-Aminohexyl)-GTP - Texas Red 160 µl (1 mM) 877,98 €


Precios válidos para España y Portugal. Para el resto de paises pongase en contacto con nosotros
info@diffractia.com

© copyright · diffractia.com · Estructuras Analíticas, S.L.

Diseño Web Veiss