γ-[(6-Amino)hexyl]-ATP

Referencia Descripción Cantidad Precio
NU-833-5FM gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - 5-FAM 160 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-TAM gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - 5/6-TAMRA 160 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-6FM gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - 6-FAM 160 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-JOE gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - 6-JOE 160 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-ROX gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - 6-ROX 160 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-390 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-390 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-425 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-425 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-465 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-465 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-488 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-488 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-495 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-495 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-532 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-532 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-550 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-550 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-565 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-565 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-590 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-590 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-594 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-594 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-620 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-620 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-633 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-633 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-647N gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-647N 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-655 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-655 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-665 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-665 800 µl (0,1 mM) 877,98 €
NU-833-680 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-680 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-700 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-700 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-725 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-725 80 µl (1 mM) 865,00 €
NU-833-740 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-740 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-RHO101 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-Rho101 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-RHO11 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-Rho11 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-RHO12 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-Rho12 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-RHO13 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-Rho13 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-RHO14 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-Rho14 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-RHO6G gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-Rho6G 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-THIO12 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - ATTO-Thio12 800 µl (0,1 mM) 877,98 €
NU-833-CY3 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - Cy3 120 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-CY5 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - Cy5 160 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-480XL gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - DY-480XL 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-485XL gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - DY-485XL 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-751 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - DY-751 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-776 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - DY-776 80 µl (1 mM) 877,98 €
NU-833-MNT gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - MANT 200 µl (5 mM) 877,98 €
NU-833-656 gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - OYSTER-656 800 µl (0,1 mM) 877,98 €
NU-833-TXR gamma-(6-Aminohexyl)-ATP - Texas Red 160 µl (1 mM) 877,98 €


Precios válidos para España y Portugal. Para el resto de paises pongase en contacto con nosotros
info@diffractia.com

© copyright · diffractia.com · Estructuras Analíticas, S.L.

Diseño Web Veiss